حوضه ی عملیاتی

نباید فراموش کرد که صنعت پیام کوتاه صرفا یک صنعت ارتباطی است و موضوعی که این صنعت را از این موضوع فراتر می برد

ایجاد خلاقیت در تجهیزات فرستنده و گیرنده است.

پیام کوتاه یک حجم از اطلاعات را انتقال می دهد حال آنکه این حجم انتقال یافته حاوی چه پیام ها و فرامین اجرایی می باشد و پس از دریافت چه

فرایندی را موجب می شود، آن چیزی است که به این صنعت جذابیت خاصی می بخشد.

باید در نظر داشت که پیام کوتاه دارای سیستم گیرنده و فرستنده همیشه هوشیار است و همچنین به واسطه بیشترین دسترسی بین رسانه های دیگر

در بین رسانه های به اصطلاح online از رتبه و اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

این مهم موجبات تمرکز هر چه بیشتر تولیدات فرهنگ و توسعه کندو را در جوانب مختلف این صنعت را فراهم می آورد.

مصارف به دسته بندی زیر و حتی بسیار گسترده تر و متنوع تر قابل اجراست.

   •        سازمانی : مدیریت کلیه پرسنل و اعلام اتوماتیک پیام های سازمانی ، فیش حقوقی و ...

   •        صنعتی : کنترل و راه اندازی و تغییر عملیاتی کلیه تجهیزات صنعتی به صورت دوطرفه بدون نیاز به حضور

   •        امنیتی : کنترل و حفظ رابطه دو طرفه دزدگیر اماکن و وسایل نقلیه

   •        پشتیبانی : اعلام پایان قرارداد، دریافت کد پیگیری سلامت محصول و اعلام تأیید سلامت آن بصورت اتوماتیک

   •        خانگی : کنترل کلیه لوازم برقی منزل ، بدون نیاز به حضور در منزل

   •        مدیریتی : مدیریت سیستم اقساط، نظام مالی و چک و وعده به صورت اتوماتیک، مدیریت آژانس هواپیمایی، سیمنارها

   •        خدماتی : موبایل بانک ، نرم افزار اطلاع رسانی لیگ برتر، اطلاع از پروازهای داخلی وخارجی

   •        آموزشی : دیکشنری، برگزاری آزمون و مسابقات، پیگیری و دریافت وضیعت آموزشی

مطالعات و پژوهش جهت تولید مناسب برای تامین نیازهای اولیه مرکز فروش، از دستورات اصلی تیم تحقیقاتی و تولیدی فرهنگ و توسعه کندو است .

با ما همراه باشید . . .