بستر فنی

بهره گیری از سه سرور قدرتمند به میزبانی و پشتیبانی شرکت توسعه فن آوری ارتبطات کندو و ارتباط رادیویی سرورهای موجود به صورت مستقیم با شبکه پیام کوتاه شرکت همراه اول به همراه بهره گیری از دو زبان برنامه نویسی PHP و JAVA  از یک طرف و پشتیبانی تولیدی نرم افزاری شرکت توسعه فن آوری اطلاعات کندو فضا را برای اجرای با کیفیت سرویس جهت ارائه به جامعه پیام کوتاه کشور فراهم آورده است.