روش کسب و کار

با بهره گیری از متد Cooperative marketing یا بازاریابی مشارکتی تمامی اجزای گردشی فرایند فروش به صورت کامل ذینفع می باشد و این نفع به صورت منطقی و متمرکز ایجاد و تعریف می شود .

فرهنگ و توسعه کندو با بکارگیری یک نظام متمرکز شبکه ای، سعی در پوشش کامل بازار دارد.

مالکیت و مدیریت کلیه شعب انحصاری، در تملک کامل شرکت می باشد و نماینده بعد از گزینش یک شریک تجاری یا سهامدار مشارکتی محسوب می شود. عملکرد نماینده به صورت کاملا مستقل ولی متمرکز تنظیم شده است. با بهره گیری از این روش کلیه عملیات دفاتر رسمی به صورت متمرکز تابعی از مصوبات و تصمیم گیری های دفتر مرکزی می باشد.

میتوان اطمینان حاصل نمود، نوع محصول و خدمات ارائه شده و قیمت آن و حتی نوع کاربری اجرایی سازمان و رفتار با مشترکین به صورت یکنواخت در تمامی دفاتر شرکت در سراسر کشور یکسان می باشد.

پوشش مناطق با توجه به تراکم جمعیتی انجام می شود با بکار گیری یک روش محاسباتی ظرفیت هر استان محاسبه می گردد و بعد از تاسیس دفاتر رسمی، مرحله شناخت و پوشش بازار را اعمال می کند. شناخت بازار مربوط به تشخیص بازار بالقوه است و از پوشش به تبدیل بازار بالقوه به بالفعل تعبیر می شود. مجموعه بازار به پنج رسته اصلی تقسیم بندی شده و بعد از یک دوره سه ماهه تبدیل بازار بالقوه به بالفعل در چند رسته به حجم مطلوبی می رسد و شرایط را برای مرحله نگهداری فراهم می آورد. در این مرحله نگهداری مشترک از اهمیت بالایی برخوردار می باشد که این قسمت 70% تمرکز و انرژی شرکت را معطوف به خود کرده است. با بکار گیری هوشمندانه اصول پیشرفته CRM چه از مرحله آموزش و چه در مرحله بکارگیری ابزار کاربردی نتیجه نهایی را برای پوشش هر چه بیشتر و باکیفیت تر بازار مصرف، مطلوب تر کرده و راه را برای توسعه صنعت هموار می سازد. شایان ذکر است این روش تامین کننده ی شاخه توسعه روابط بین الملل گروه کندو می باشد و پیشبرد منافع گروه در آینده ای نه چندان دور، پیروی اصول اولیه اجرایی در فرهنگ و توسعه کندو خواهد بود.