هایو سازمانی

سرویس مورد معرفی ویژه سازمان ها و شرکت هایی با گستردگی منطقه ای می باشد. سازمان هایی که گستردگی کاربران آن ها خارج از محیط کاری یا اداری وبه صورت کشوری یا منطقه ایست.

با بهره گیری ازاین امکان شرکت ها می توانند کلیه فرایند دفاتر و یا نمایندگی های خود را به صورت نیمه متمرکز چه از لحاظ مدیریت مالی و یا اطلاعاتی کنترل نموده و نقش نظارتی خود را به بهترین نحو به انجام برسانند

دخل یا تصرف به کاربران نهایی وجود ندارد و فقط جهت نظارت این امکان فراهم گردیده است. امکان ایجاد دسترسی خدمات مختلف برای کاربران و همچنین ایجاد محدودیت های مختلف در این پنل فراهم شده است.

جهت اطلاع از جزئیات و مشاهده پیش نمایش این پنل جذاب با ما تماس بگیرید ...