پنل های کاربری

 

تعرفه سامانه های  پیام کوتاه

 

تعرفه اس ام اس پیام کوتاه

 

 

تذکر:

 

 

به مبالغ فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.

هیچ محدودیت زمانی جهت مصرف سامانه پیام کوتاه وجود ندارد.

تمامی قیمت ها به ریال میباشد.

مبنای کسر هزینه از مسیر 2000 ویژه به ازای پیام رسیده به گوشی می باشد