شماره آتیه 2000

 

 

پیش شماره  2000

 

غیر رند ( ريال ) شماره
1.000.000 12 رقمی
1.500.000 11 رقمی
3.000.000 10 رقمی
4.500.000 9 رقمی
11.000.000 8 رقمی
16.000.000 7 رقمی
120.000.000 6 رقمی

 

 

  • قیمت های فوق به صورت پایه بوده و در صورت اعلام شماره خاص طی استعلام از شرکت آتیه داده پرداز مراتب به حضور مشترک می رسد.
  • شرکت جهت تمدید قرارداد شماره مبلغی را درخواست نکرده مگر در مواردی که طی نامه رسمی اپراتور به اطلاع مشترک برسد.
  • مبالغ فوق جهت ارائه به بازار مصرف بوده لذا طی تفاهم نامه ای مبلغ مرتبط به همکاران تجاری محترم به صورت کتبی تقدیم می گردد.

 

لینک دانلود فایل Who is  برای پیش شماره 2000