خدماتی سازی خطوط

خدماتی سازی خطوط

خدماتی سازی خطوط، موضوعی جدید در حوزه ارسال پیامک های انبوه است. در گذشته ارسال پیام هایی که جنبه تبلیغاتی داشته از خطوط تبلیغاتی ارسال می شده است. بعد از مدتی باگسترش ارسال این مدل پیامک ها، به بخصوص پیام های غیرکاربردی افراد به دنبال بستن راه دریافت این پیام ها بودند که موفق به آن نیز شدند. با این شرایط ارسال پیامک ها دچار رکود و خطراتی شد.

به همین دلیل موضوع خدماتی سازی خطوطی در میان سرویس دهندگان این حوزه مطرح شده است. برای تعریف ساده تر موضوع خدماتی سازی خطوط باید گفت، اگر خطی که نوعش تبلیغاتی است بخواهد برای به وجود آمدن امکان ارسال پیامک انبوه به خط خدماتی تبدیل شود، این فرآیند به خدماتی سازی خطوط گفته می شود.

شرایط خدماتی سازی خط ۳۰۰۰

کاربران حقوقی دارای شناسه ملی ، کد اقتصادی و شماره ثبت (درخواست کاربران حقیقی از سوی همراه اول پذیرفته نمی شود) که تمایل دارند به تمامی شماره های همراه اول پیامک ارسال نمایند می بایست تعهد دهند که هیچگونه پیامک تبلیغاتی از طریق خطوط خدماتی ارسال  نکنند بدین منظور  بایستی فرم “تعهدنامه تعریف شماره خدماتی” که در پیوست موجود می باشد را در سربرگ شرکت خود تکمیل نموده، با امضا و مهر شرکت، اصل فرم را ارسال نمایند. به همراه تعهدنامه می بایست لیست شماره مشتریان در فایل اکسل نیز ارسال گردد(حتما ۴۰۰ الی ۵۰۰ شماره همراه اول). هم چنین علاوه بر تعهدنامه و لیست فایل اکسل شماره مشتریان ارائه سفته به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال الزامی می باشد. در تکمیل تعهدنامه لطفا موارد زیر رعایت گردد :

 1. تعهدنامه باید در سربرگ شرکت با امضا و مهر شرکت باشد. (حتما به صورت تایپ شده باشد و دست نویس مورد پذیرش اپراتور نمی‌باشد)
 2. تمامی اطلاعات به صورت کامل نوشته شود.
 3. آدرس سایت باید معتبر بوده و نام کامل شرکت مذبور و زمینه فعالیت مرتبط، در سایت معرفی شده، به راحتی قابل رویت باشد.
 4. آدرس ایمیل حتما باید سازمانی باشد.
 5. تلفن همراه نماینده، باید همراه اول و به نام ایشان باشد.
 6. جامعه هدف، به صورت کامل ذکر شود. در قسمت موضوع محتوای پیامک خدماتی، توضیحات در مورد کاربرد شماره به صورت شفاف و واضح با جزئیات اعلام گردد.
 7. نوع فعالیت شرکت به طور دقیق نوشته شود.

لطفاً پیش از تکمیل فرم خدمات سازی قوانین را از پایین صفحه مطالعه نمایید.

تعهدنامه ۳۰۰۰

تصویر نمونه سفته تضمین

شرایط خدماتی سازی خط ۱۰۰۰

کاربران حقوقی دارای شناسه ملی ، کد اقتصادی و شماره ثبت (درخواست کاربران حقیقی از سوی همراه اول پذیرفته نمی شود ) که تمایل دارند به تمامی شماره های همراه اول پیامک ارسال نمایند می بایست تعهد دهند که هیچگونه پیامک تبلیغاتی از طریق خطوط خدماتی ارسال  نکنند بدین منظور بایستی فرم “تعهدنامه تعریف شماره خدماتی” که در پیوست موجود می باشد را در سربرگ شرکت خود تکمیل نموده، با امضا و مهر شرکت، اصل فرم را ارسال نمایند. به همراه تعهدنامه می بایست لیست شماره مشتریان در فایل اکسل نیز ارسال گردد(حتما ۴۰۰ الی ۵۰۰ شماره همراه اول). علاوه بر تعهدنامه و لیست فایل اکسل شماره مشتریان ارائه سفته به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال الزامی می باشد ( مطابق با نمونه سفته  فقط قسمت های زرد رنگ مشخص شده در کادر پایین سفته پر گردد + مهر شرکت و امضا صاحبان امضا) برای تعهد عدم ارسال پیامک تبلیغاتی ارسال نمایند. در تکمیل تعهدنامه لطفا موارد زیر رعایت گردد :

 1. تعهدنامه باید در سربرگ شرکت با امضا و مهر شرکت باشد. (حتما به صورت تایپ شده باشد و دست نویس مورد پذیرش اپراتور نمی‌باشد)
 2. در صفحه اول بند سوم تعهدنامه، نام شرکت شما حتما باید ذکر شود.
 3. تمامی اطلاعات به صورت کامل نوشته شود.
 4. آدرس سایت باید معتبر بوده و نام کامل شرکت مذبور و زمینه فعالیت مرتبط، در سایت معرفی شده، به راحتی قابل رویت باشد.
 5. آدرس ایمیل حتما باید سازمانی باشد.
 6. تلفن همراه نماینده، باید همراه اول و به نام ایشان باشد.
 7. بخش امضا و مهر نماینده خالی بماند.
 8. جامعه هدف، به صورت کامل ذکر شود و در قسمت موضوع محتوای پیامک خدماتی، توضیحات در مورد کاربرد شماره به صورت شفاف و واضح با جزئیات اعلام گردد.
 9. نوع فعالیت شرکت به طور دقیق نوشته شود.

لطفاً پیش از تکمیل فرم خدمات سازی قوانین را از پایین صفحه مطالعه نمایید.

تعهدنامه ۱۰۰۰

تصویر نمونه سفته تضمین

شرایط خدماتی سازی خط ۰۲۱

کاربران حقوقی دارای شناسه ملی ، کد اقتصادی و شماره ثبت (درخواست کاربران حقیقی از سوی همراه اول پذیرفته نمی شود) که تمایل دارند به تمامی شماره های همراه اول پیامک ارسال نمایند می بایست تعهد دهند که هیچگونه پیامک تبلیغاتی از طریق خطوط خدماتی ارسال نکنند بدین منظور  بایستی فرم “تعهدنامه تعریف شماره خدماتی” که در پیوست موجود می باشد را در سربرگ شرکت خود تکمیل نموده، با امضا و مهر شرکت، اصل فرم را به همراه با سفته به مبلغ ۵۰ میلیون ریال در وجه شرکت پیام افزار پیک آسا ( مطابق با نمونه سفته تکمیل شده) برای تعهد عدم ارسال پیامک تبلیغاتی ارسال نمایند. به همراه تعهدنامه می بایست لیست شماره مشتریان در فایل اکسل (حتما ۴۰۰ الی ۵۰۰ شماره همراه اول) نیز ارسال گردد. در تکمیل تعهدنامه لطفا موارد زیر رعایت گردد :

 1. تعهدنامه باید در سربرگ شرکت با امضا و مهر شرکت باشد. (حتما به صورت تایپ شده باشد و دست نویس مورد پذیرش اپراتور نمی‌باشد)
 2. در  بند سوم تعهدنامه، نام شرکت شما حتما باید ذکر شود.
 3. مشخصات و هویت مدیرعامل و نماینده به صورت کامل پر شوند( حتی اگر هر دو مورد یکی هستند).
 4. آدرس سایت باید معتبر بوده و نام کامل شرکت مذبور و زمینه فعالیت مرتبط، در سایت معرفی شده، به راحتی قابل رویت باشد.
 5. آدرس ایمیل حتما باید سازمانی باشد.
 6. جامعه هدف، به صورت کامل ذکر شود و در قسمت موضوع محتوای پیامک خدماتی، توضیحات در مورد کاربرد شماره به صورت شفاف و واضح با جزئیات اعلام گردد.
 7. نوع فعالیت شرکت به طور دقیق نوشته شود.

ارسال هر پیامک تبلیغاتی از خطوط خدماتی به گیرندگانی که مشتریان شما نیستند، جریمه نقدی۱۰ ریالی به ازای هر پیامک و مبلغ ۵۰  میلیون ریال به عنوان جریمه اخذ خواهد شد و شماره متخلف از حالت خدماتی برای همیشه خارج می گردد.

لطفاً پیش از تکمیل فرم خدمات سازی قوانین را از پایین صفحه مطالعه نمایید.

تعهدنامه ۰۲۱

تصویر نمونه سفته تضمین 

اپراتور خط اختصاصینیازمند ارائه تعهدنامهنیازمند ارائه فایل شماره مشتریاننیازمند ارائه تضمین تعهد
۳۰۰۰بلیبلیمبلغ ۵۰۰ میلیون ریال
۱۰۰۰بلیبلیمبلغ ۵۰۰ میلیون ریال
۰۲۱بلیبلیمبلغ ۵۰ میلیون ریال

همکاران ما

شرایط کلی خدماتی سازی خطوط

از آنجایی که ممکن است از خطوط خدماتی نیز مصارفی مثل خطوط تبلیغاتی انجام شود، فرآیند خدماتی سازی خطوط دارای شرایط و ضوابطی است که هر مجموعه ای (به خصوص مجموعه های غیر حرفه ای) نتواند از ضوابط مورد نظر عبور کند و استفاده از این خطوط را به خطر بیاندازد.

فرآیند مذکور در مجموعه کندو اس ام اس، دارای فرآیند زیر است و برای انجام این فرآیند باید مراحل زیر انجام شده و فرم ها و اطلاعات زیر تکمیل گردد.

بعد از طی فرآیندهای لازم، پر کردن فرم ها و … نیز موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. توجه به این مسائل باعث می شود تا اگر قصد استفاده از سرویس خدماتی سازی خطوط را دارید، با دیدی گسترده و کافی برای این موضوع اقدام نمایید.

1- اجرایی کردن سرویس خدماتی کردن خطوط، به بررسی ها و موافقت هایی زیادی خارج از سامانه کندو اس ام اس دارد، پس باید این مدت زمان را درنظر بگیرد و برای رعایت آن کاملا آینده تا رسیدن به هدف هماهنگ باشید.

2- اطلاعات مجموعه، مدیریت، نماینده و یا هر چیزی که در فرم ها ثبت شده را بدون نقص کامل نماید.

3- ایمیل اعلام شده برای ثبت حتما باید از نوع سازمانی باشد.

4- در صورت بروز تخلفی منجر به شکایت یک دریافت کننده پیامک (مخصوصا اگر نامش در لیست مخاطبین هدف نباشد) امکان توبیخ و یا حذف دسترسی به خط وجود دارد. همچنین شماره خط از لیست خطوط سفید خارج می شود.

5- مجموعه های هلدینگ نمی تواند چند لیست متفاوت داشته باشند.

6- توضیحات ثبت شده توسط درخواست کننده، مبنی بر متن پیامک باید دقیق، مشخص و قابل تایید باشد.

7- ارسال پیامک ها باید براساس لیست مخاطبین ارائه شده باشد. این لیست قابل به روزرسانی بوده و در هر زمان باید از مخاطبان غیر هدف حذف و با مخاطبان جدید هدفگذاری شده پر شود.

بستن x جستجو در سایت