مشارکت در مناقصات و قراردادهای کلان

خدمات ما

مشارکت در مناقصات و قراردادهای کلان

همان طور که مطلع هستید شرکت در مناقصات یا عقد قرارداد با شرکت های بزرگ پیش زمینه هایی را نیازمند است. مجوز های اپراتوری و امنیتی مثل جواز کسب، شورای عالی انفرماتیک یا حتی مجوز افتا از جمله این نیازمندی ها هستند.
البته این تنها مانع رسیدن شما به این نوع قرارداد ها نیست. ارائه ضمانت نامه بانکی، پرداخت صورت حساب به صورت پس پرداخت و دوره پرداخت بلند مدت و از همه مهمتر هزینه کسورات تامین اجتماعی که تقریبا حضور شما عزیزان را در این بخش از بازار غیر ممکن میکند.
ما شرایط را برای شما ساده کردیم. در صورتی که امکان عقد قرارداد و مذاکره را با مجموعه هایی از این دست دارید کافیست از این امکان کندو بهره مند شوید. عقد قرارداد و سپری نمودن تمامی مراحل توسط کندو صورت میپذیرد و شما بر اساس تفاهمی که بین دو طرف صورت گرفته، درصد مشارکت از سود معامله رو به صورت ماهیانه و نقدی دریافت میکنید.
برای اطلاع از شرایط با ما تماس بگیرید.

بستن x جستجو در سایت